Nyheder

04.11.2021

Især veje, men også fortove, er flere steder i vores område i meget ringe stand. Grundejerforeningen forsøger at komme i dialog med kommunen om problemerne, men indtil videre uden held. Vi vil derfor opfordere de beboere, der støder på forhold på veje og fortove, der bør bringes i orden, til at bruge app'en "Tip Lejre", hvis man er i besiddelse af en smartphone. App'en kan hentes fra Apples App Store, eller fra Google Play, afhængig af hvilken telefon man har. Det er vores håb, at jo flere, der melder kritisable forhold ind, jo større chance er der for at kommunen erkender problemernes omfang.


27.08.2012

I weekenden den 11. - 12. september afholdes arbejdsdag(e) på det grønne område.

Grundejerforeningen vil være vært med grillpølser og brød samt drikkevarer til frokost.

Vi skal rette og rense faldunderlagsmåtter ved legeredskaberne samt ordne borde/bænkesæt.


Man må meget gerne tilmelde sig hos formanden pr sms. på 21784333, så vi kan sørge for tilstrækkeligt med pølser og drikke samt evt. uddelegere hvad man gerne må medbringe på dagen af grejer/værktøj.


Samtidig vil vi meget gerne benytte lejligheden til at etablere et "grønt udvalg", der kan bidrage til den videre udvkling af det grønne område, herunder ikke mindst legepladsen. Overvej derfor om det kunne være noget for dig at få indflydelse på hvordan det grønne område skal se ud og fungere fremover.

 


01.07.2021
Referat fra ordinær generalforsamling 15. juni 2021 kan findes her og referat fra ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2021 kan findes her.


25.06.2021

En uddybning af baggrunden for den valgte løsning for renovering af stien kan hentes her


30.05.2021

Dagsorden generalforsamling 15. juni 2021, kl. 20:00, forsamlingshuset, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby
Husk -
Corona pas og mundbind

Dagsorden kan hentes her

Revideret regnskab 2020 kan hentes her

Budgetforslag 2022 kan hentes her


03.05.2021

Stiprojekt statrer nu - lidt info om stien kan hentes her


03.05.2021

Generalforsamling afholdes tirsdag den 1. juni 2021, kl. 20,00


28-08.2020

Revideret regnskab 2019 kan hentes her

Budgetforslag 1 for 2021 kan hentes her

Budgetforslag 2 for 2021 kan hentes her


24.08.2020

Mandag d. 17-08.2020 er indkaldelse og med dagsorden lagt i medlemmernes postkasser hvor der inkaldes til generalforsamling d. 1. september 2020 kl. 19.00 i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, Kirke Såby


Desværre er det sket det uheldige, der er skrevet mandag i stedet for tirsdag som den 1. falder på.


Indkaldelse og dagsorden kan hentes her

Specifikation til budgettet for indbetaling til forsalg for stiprojekt kan hentes her

Forslag til trafiktælling Liljevej kan hentes her04-06-2020

Referat generalforsamling 2019

Download referat her

Download Budget2020A her

Download Regnskab 2018 scan her


03. april 2019

Dagsorden generalforsamling 08. april 2019

Download dagsorden her

Download Budget - forslag 2020A her

Download Budget - forslag 2020B her

Download regnskab - 2018 her


4. april 2018

Dagsorden generalforsamling

Download dagsorden her


28. januar 2018

Indkaldelse generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes onsdag den 18. april 2018, kl. 19,00 i Såby forsamlingshus


28. januar 2018

Legepladsen i Grundejerforeningen

Møde ang legepladsen tirsdag den 13. februar kl 19

Har du nogle ideer til hvorledes legepladsen fremover skal se ud - så kom hvis du har lyst til at give dit besyv med og deltag i en brainstorming om - hvad der skal ske på legepladsen på

Det foregår hos Inger-Lis - Liljevej 22,

Selv om du ikke ønsker at være en del af den efterfølgende arbejdsgruppe - kan du komme og give dit besyv med.

Du kan også skrive til Inger-Lis på formand@lyngkaergaard.dk - både med tilmelding og forslag, hvis du ikke kan komme til mødet

Tilmeld dig her - eller send en sms til 25706559

Punkter til mødet

- Hvad skal vi have på legepladsen

- Nedsættelse af arbejdsgruppe

- Nogen som kender nogen, som kender alle regler omkring legepladser (faldunderlag med videre)


Evt


10. august 2015

Nedgravning af fiber

I forbindelse med gravearbejdet i området, har flere oplevet forstyrrelser på telefon og internet (ADSL). Der er tilsyneladende lidt uklarhed om grundejerforenings rolle i fiberudrulningen. Grundejerforeningen er ikke en del af projektket, og får derfor ikke information fra TDC's entreprenører om graveskader. Vi kan derfor ikke her på hjemmesiden orientere om forstyrrelser på telefon og internet. Hvis man oplever forstyrrelser må man derfor selv fejlmelde til sin teleleverandør.


28. maj 2015

Fiber i Vester Såby

Der er oprettet en facebook-gruppe for fibernetprojketet. Alle nyheder vil blive annonceret der, ligesom der selvfølgeglig også er mulighed for at komme med kommentarer. Du kan blive medlem og følge gruppen her.


5. maj 2015

Årets generalforsamling.

Referat fra årets generalforsamling kan ses her.


21. april 2015

Fiber i Vester Såby!

Karsten og Marianne har nu afleveret hele 127 tilkendegivelser til TDC. Det næste, der sker, er, at TDC udarbejder en "køreplan" for installation af fiber i området. Så snart planen foreligger, vil den blive tilgængelig her på siden.


1