Hjem

Vester Såby

ILyngkkærgårdudstykningen  er beliggende i Vester Såby mellem Roskilde og Holbæk i et meget naturskønt område tæt på skov.

Sidste nyt:
25.06.2024

Gravearbejde på stien

Grundejerforeningen har netop fået oplyst, at der fra fredag og weekenden over (i hvert fald lørdag) vil blive arbejdet på stien ved overløbsbassinet for enden af Rosenvænget. Der skal gravet nyt kabel ned til pumpestationen og det vil sandsynligvis også omfatte asfaltarbejde. Arbejdet forventes afsluttet i staten af den kommende uge.


17.06.2024

Sommerfest


Grundejerforeningen og Bylauget inviterer til sommerfest, lørdag den 17. august. Vi melder mere ud senere, når alle detaljer er på plads. Men sæt kryds allerede nu til en hyggelig dag!


17.06.2024

Bestyrelsen har opsat en bålplads, monteret duesikring på gyngerne og repareret fodboldmålet. Desværre passede nettet ikke helt, men det får vi snart på plads.


Bemærk venligst, at holderen til bålristen er sat i beton, som skal hærde i et par dage, før den kan tages i brug. Husk at medbringe eget brænde.


Vis hensyn til naboerne ved legepladsen ved kun at bruge tørt brænde, og undlad at tænde bål, hvis forholdene ikke er egnede. Sørg altid for, at bålet er slukket, inden legepladsen forlades.


22.05.2024

Den konstituerede bestyrelse kan nu ses under - Bestyrelse!


10.04.2024

Der har d.d. været afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Medlemmer af den nye bestyrelse kan ses under BESTYRELSE. Konstituering har endnu ikke fundet sted.


03.04.2024

Generalforsamling - regnskab og budget.


Revideret regnskab for 2023 samt budgetforslag for 2025 er nu tilgængeligt under FORENINGEN > Regnskaber og FORENINGEN > Budgetter13.03.2024

Generalforsamling!


Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes den 10. april kl 19:00. Generalforsamlingen afholdes, i lighed med tidligere år, i Krike Såby Forsamlingshus. Indkaldelse uddeles i god tid inden generalforsamlingen.


Vi håber at se rigtig mange af jer.


01.12.2023

Nu er det snart tid til udsendelse af kontingentopkrævninger. Hvis du ønsker at modtage din kontingentopkrævning med e-mail, på samme måde som der allerede er mange, der modtager faktura fra vandværket, så gør som følger:


    Send en e-mail til kasserer@lyngkaergaard.dk. I emnefeltet skrives kontingent. I selve teksten angives navn og adresse (vigtigt!).


Du vil så modtage næste kontingentopkrævnig som e-mail, og skal ikke være bange for at den ryger ud sammen med tilbudsaviser o.a.02.07.2023

Parkering!


Lyngkærgårdudstykningen, og ikke mindst bebyggelsen, stammer fra en tid hvor det var almindeligt kun at have en bil, hvis man overhovedet havde bil, og ikke klarede sig med bussen (som den gang kørte til tiden, passede med toget og ventede hvis toget var forsinket - ja, tro det eller ej).


Selvom det hele tiden har været et krav, at der skal være plads til at parkere to biler på egen grund, så er de færreste grunde indrettet til at der kan holde to biler side om side, og det kan derfor være fristende, at parkere den ene bil på vejen, så man ikke skal ud at bytte om, når man skal afsted om morgenen, eller når den sidste kommer hjem om aftenen.


Vi vil dog gerne appellere til, at de parkeringsbestemmelser, som er lyst i den deklaration, der ligger på parcellerne i lyngkærgårdudstykningen, overholdes i videst mulig udstrækning. Hvis efterhånden alle ser bort fra parkeringsbestemmelserne, og parkerer som man vil, uden tanke på andre, kan kommunen, som påtaleberettiget, blive nødt til at skride ind, og det vil i givet fald komme til at ramme alle, også de, der ind i mellem kortvarigt kan finde ud af at overtræde bestemmelserne, uden at være til unødig gene for de øvrige beboere.


For god orden skyld gengives parkeringsbestemmelserne her:

Omnibus, last- og flytte- eller større fragtbiler må ikke parkeres på grundene eller vejene, medmindre parkeringen alene sker med henblik på samtidig af- eller pålæsning af varer m.v.

Parkering af lodsejernes egne personvogne, campingvogne m.v. skal ske på den pågældende parcel, idet der derpå skal anlægges parkeringsplads for to vogne.


Og defenitionen af en parkering:

En parkering er enhver hensætning af bilen med eller uden fører i mindst 3 minutter. Det regnes dog ikke for parkering i færdselslovens forstand, hvis man holder stille i mere end 3 minutter for at sætte passagerer af eller tage passagerer med i bilen eller for at læsse gods af eller på.
29.06.2023


Referat fra årets generalforsamling er nu (endeligt) kommet på nettet. Se det her eller under foreningen > referater


04.05.2023

Termonet i Vester Såby?


Der blev den 3. maj afholdt orienteringsmøde i Kirke Såby Forsamlingshus, om mulighederne for at etablere termonet i Kirke Såby og Vester Såby. Termonet er interessant fordi oliefyr SKAL udfases.


Termonet er en varmepumpeløsning baseret på jordvarme med et fælles anlæg af jordvarmeslanger, men med jordvarmepumper i den enkelte bolig. Fordelen ved den fælles løsning er, at det vil være muligt kollektivt at lånfinansiere størstedelen af det samlede anlæg. Den enkelte husstand, der går ind i projektet, vil derfor skulle rejse et langt mindre beløb for at deltage.


Der kan læses meget mere om termonet i Lejre Kommune her: www.lejre.dk/termonet og mere generelt her: termonet.dk


Der er dog nogle væsentlige forudsætninger:

Der skal være en lokal forankring og stærk lokal opbakning.


En forundersøgelse kan støttes med op til 150.000 kr. fra Lejre Kommune. Hvis forundersøgelsen munder ud i, at der gennemføres et projekt, skal pengene tilbagetales. Seneste frist for at søge om penge, er i november i år.


Støtte til en forundersøgelse kræver, at mindst 50 har givet tilsagn om at ville deltage i projektet, såfremt forundersøgelsen viser en positiv forrentning.


25.04.2023

Generalforsamling


Årets generalforsamling blev afviklet i god ro og orden 24.04.2023. Så snart referat foreligger, vil det blive offentliggjort her på siden.

Det kan dog allerede nu oplyses, at det vedtagne budget (som kan ses under FORENINGEN > budgetter) indebærer en kontingentstigning på 100 kr. til 650 kr.


08.04.2023

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. april kl. 19:00 i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby.

Hvis du har misset den omdelte indkaldelse, kan du se denher: indkaldelse


04.04.2023

Det reviderede regnskab for 2022 kan nu ses under FORENINGEN > Regnskaber


10.03.2023

Husk! Sidste frist for indbetaling af kontingent for 2023 var torsdag d. 2. marts - hvis du vil undgå en rykker, så betal NU.


20.01.2023

Kontingentopkrævning for 2023

Kontingentopkrævning for 2023 er omdelt i alle postkasser. Skulle du af en eller anden grund allegevel mangle opkrævningen, så henvend dig venligst til grundjerforeningens kasserer, meget gerne på mail (kasserer@lyngkaergaard.dk) og ellers på telefon.

Ved indbetaling, så vil kasseren sætte stor pris på, hvis fakturanummer anføres ved indbetalingsoplysninger. Banken videregiver automatisk navn og adresse på indbetaler, men det er fakutanummer, der er nøgle i bogføringssystemet.


09.08.2022

Ændringer i grundejerforeningens bestyrelsen.
Marianne Hansen har af personlig årsager valgt at træde ud af grundejerforeningens bestyrelse. Marianne har i gennem mange år været aktiv i grundejerforening og har været en værdsat sekretær i bestyrelsen. Marianne skal have en stor tak for indsatsen.
I stedet for Marianne indtræder Kenneth Bohl i bestyrelsen. Kenneth overtager også rollen som sekretær.


12.05.2022

Referatet fra årets generalforsamling er lagt på hjemmesiden og kan ses her. Samtidig er oversigten over bestyrelsen opdateret og kan ses her.


09.04.2022

Der er i dag blevet omdelt indkaldelse til ordinær generalforsaming 2022. Generalforsamlngen afholdes i Kirke Såby Forsamlingshus tirsdag den 26. april kl 19:00. Indkaldelsen kan ses her, regnskab for 2021 kan ses her og budgetforslag for 2023 kan ses her.


Husk, kun kedlemmer, der ikke er i restance til grundejerforeningen, har stemmeret.


17.03.2022

Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 26. april. Tidspunkt og sted kommer snarest.

Husk, kun medlemmer, der har betalt kontingen, er stemmeberettiget.


04.11.2021

Som noget nyt er lanceret "Formandens Klumme" hvor formanden løbende gennem året vil informere om aktuelle aktiviteter i bestyrelsen. Klik på menupunktet foroven.


04.11.2021

Har du en smarphone, så brug app'en "Tip Lejre", hvis du støder på huller i veje og fortove - se mere under nyheder.


25.07.2021

Reviderede vedtægter, som vedtaget på den ekstraordinære generealforsamling, er nu tilgængelige. Se under Foreningen.


01.07.2021

Referat fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling - se nyheder.

Den nye bestyreslse - se bestyrelse.


25.06.2021
Stirenoveringen nærmer sig sin foreløbige afslutning (der vil muligvis skulle køres lidt muld og sås lidt græs senere på året, men det vides endnu ikke). Der har været flere kommentarer til nødvendighed og pris på projektet. Under nyheder kan du finde en uddybning af baggrunden for den valgte løsning.