Nyheder

Grundejerforeningen

Lyngkærgård

4. april 2018

Dagsorden generalforsamling

Download dagsorden her

 

28. januar 2018

Indkaldelse generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes onsdag den 18. april 2018, kl. 19,00 i Såby forsamlingshus

 

28. januar 2018

Legepladsen i Grundejerforeningen

Møde ang legepladsen tirsdag den 13. februar kl 19

Har du nogle ideer til hvorledes legepladsen fremover skal se ud - så kom hvis du har lyst til at give dit besyv med og deltag i en brainstorming om - hvad der skal ske på legepladsen på

Det foregår hos Inger-Lis - Liljevej 22,

Selv om du ikke ønsker at være en del af den efterfølgende arbejdsgruppe - kan du komme og give dit besyv med.

Du kan også skrive til Inger-Lis på formand@lyngkaergaard.dk - både med tilmelding og forslag, hvis du ikke kan komme til mødet

Tilmeld dig her - eller send en sms til 25706559

Punkter til mødet

- Hvad skal vi have på legepladsen

- Nedsættelse af arbejdsgruppe

- Nogen som kender nogen, som kender alle regler omkring legepladser (faldunderlag med videre)

 

Evt

 

10. august 2015

Nedgravning af fiber

I forbindelse med gravearbejdet i området, har flere oplevet forstyrrelser på telefon og internet (ADSL). Der er tilsyneladende lidt uklarhed om grundejerforenings rolle i fiberudrulningen. Grundejerforeningen er ikke en del af projektket, og får derfor ikke information fra TDC's entreprenører om graveskader. Vi kan derfor ikke her på hjemmesiden orientere om forstyrrelser på telefon og internet. Hvis man oplever forstyrrelser må man derfor selv fejlmelde til sin teleleverandør.

 

28. maj 2015

Fiber i Vester Såby

Der er oprettet en facebook-gruppe for fibernetprojketet. Alle nyheder vil blive annonceret der, ligesom der selvfølgeglig også er mulighed for at komme med kommentarer. Du kan blive medlem og følge gruppen her.

 

5. maj 2015

Årets generalforsamling.

Referat fra årets generalforsamling kan ses her.

 

21. april 2015

Fiber i Vester Såby!

Karsten og Marianne har nu afleveret hele 127 tilkendegivelser til TDC. Det næste, der sker, er, at TDC udarbejder en "køreplan" for installation af fiber i området. Så snart planen foreligger, vil den blive tilgængelig her på siden.

 

15. april

Årets generalforsamling.

Årets generalforsamling blev afholdt den 14. april med pænt fremmøde. I forbindelse med generalforsamlingen valgte Lillian Zeuthen Bjørnseth at træde ud af bestyrelsen efter en 17 års aktiv indsats for grundejerforeningen. Der skal herfra lyde et kæmpe tak til Lillian for hendes mangårige store indsats.

 

7. april 2015

Mobildækning.

Mobilmasten syd for "pip-kvarteret" i Kirke Såby, der også skulle give bedre dækning her i Vester Såby, forventes i følge TDC i drift i starten af juni måned.

 

13. december 2014

Internet

Grundejerforeningen har modgtaget følgende: "Vi er et par stykker i Vester Såby, der har arbejdet på at få en hurtigere internet forbindelse i Vester Såby, og det er nu lykkedes at komme så langt med TDC, at de har noget materiale på vej om projektet.

Projektet går ud på, at vi i Vester Såby får en fremskudt central, der betyder at vi kan få en meget hurtigere hastighed i hele Vester Såby.

TDC kræver at der er 60 beboere i hele Vester Såby der på forhånd tilkendegiver at de er interesseret i at købe og samtidig binde sig for en kort periode, før de vil gå i gang.

Vi ved endnu ikke så meget om de enkelte detaljer, men hvis du ønsker at høre nærmere er du velkommen til at ringe til Marianne Gullbrand på 4649 9997."

Grundejerforeningen takker Marianne for hendes ihærdige arbejde og har en aftale med Marianne om at Grundejerforeningen lægger yderligere informationer på hjemmesiden, så snart Marianne har modtaget dem, så hold endelig øje med hjemmesiden.

Vi ved at et god og stabil internetforbindelse efterhånden er af afgørende betydning for familier med skolesøgende børn og forretningsdrivende. En god internetforbindelse har derfor også stor betydning for værdien af vores boliger og muligheden at få dem solgt, hvis det skulle blive aktuelt. Grundejerforeningen kan derfor kun opfordrer til at alle støtter op om projektet.

 

 

15. november 2014

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!OBS!OBS!OBS!

Fællesantennen er lukket med udgangen af 2014, nærmere bestemt den 29. december, og der er herefter ikke noget signal, hverken TV eller radio. Lukningen blev besluttet på årets generalforsamling - se nedenfor.

15. november 2014

Mobilmast.

TDC er atter en gang løbet fra aftalen om at opføre en mobilmast ved overløbsbassinet. Imidlertid er der givet byggetilladelse til en ny mobilmast syd for Fuglevang i Kirke Såby. Masten får en placering, så der vil være frit syn til den fra hele udstykningen. Forventningen er derfor, at den nye mast vil afhjælpe problemerne med mobildækning i vores område. Masten forventes klar i løbet af foråret 2015.

15. april 2014

Generalforsamling 2014

Som bekendt har der den 9. april været afholdt generalforsamling i grundejerforeningen.

Væsentligste punkt på generalforsamlingen var forslag om nedlæggelse af fællesantennen. Samtlige tilstedeværende på generalforsamlingen stemte for en nedlæggelse, senest ved årets udgang. Hvis der opstår behov for store reperationer, eller den nye mobilmast kommer op at stå inden årets udgang, vil antenen blive nedlagt i forbindelse med en af disse hændelser.

Referatet fra generalforsamlingen finder du her.

22.februar 2014

Mobilmast - nu er der givet landzonetilladelse.

Lejre Kommune har nu givet landzonetilladelse til opførelse af mobilmast til erstatning for den nuværende fællesantennemast. Der kan dog ikke forventes forbedret mobilsignal lige med det samme. Inden den egentlige byggesagsbehandling kan gå i gang, er der først en klagefrist på fire uger.

Landzonetilladelsen kan ses her.

21. februar 2014

Generalforsamling i grundejerforeningen

Årets generalforsamling afholdes i år onsdag den 9. april. Indkaldelse vil blive omdelt senere i henhold til vedtægterne, men det kan allerede nu oplyses, at lukning af fællesantennen vil blive forsøgt endeligt vedtaget.

Derudover modtager vi meget gerne henvendelse fra beboere i udstykningen, der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen, så hvis du har ideer til noget bestyrelsen kunne gøre bedre, så tøv ikke med at stille op til en bestyrelsespost.

Copyright 2012 © All Rights Reserved